Tag: "camera giam sat da dang sinh hoc"

Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm, UV tự động
Giải pháp giám sát nhiệt độ, độ ẩm, UV tự động, Ứng dụng công nghệ IOT trong quan trắc tự động, cảnh báo môi trường nước, không khí.
Thiết bị giám sát mực nước
Thiết bị giám sát mực nước và mặn tự động tích hợp đóng mở cống , giải pháp quan trắc mực nước và độ mặt nước tự động cho thủy lợi và nông nghiệp.
Cảnh báo xâm nhập mặn bằng hệ thống quan trắc tự động
Hệ thống quan trắc và cảnh báo xâm nhập mặn, Hệ thống quan trắc và cảnh báo xâm nhập mặn tự động được tích hợp đầu dò cảm biến chuyên dụng để theo dõi và cảnh báo độ mặn của nước.
Giải pháp ứng dụng phần mềm cảnh báo lũ đo mực nước cho hệ thống thủy lợi
Phần mềm cảnh báo lũ đo mực nước cho phép sử dụng video hoặc hình ảnh liên tục để đo dòng chảy tự do trên bề mặt (sông, suối, vũng, kênh, rạch, v.v.).
 Hệ thống cảnh báo lũ sớm thông minh camera giám sát thủy lợi và dự báo rủi ro lũ lụt sớm
Hệ thống cảnh báo lũ sớm thông minh camera giám sát thủy lợi và dự báo rủi ro lũ lụt sớm, Camera giám sát thủy lợi mực nước và cảnh báo lũ lụt và sạt lỡ, đa dạng sinh học.
Camera giám sát thủy lợi hồ đập cầu cống cảnh báo sớm lũ lụt sạt lỡ và đa dạng sinh học
Camera quan sát mực nước và cảnh báo lũ lụt và sạt lỡ, đa dạng sinh học, camera giám sát được kết nối với Trung tâm công nghệ phần mềm thủy lợi sử dụng một camera cố định để lấy thông tin về mực nước.