Mini game

Những game nhỏ được viết bằng ngôn ngữ HTML và Javascript, bạn có thể chơi trên máy tính hoặc điện thoại thông minh cũng như máy tính bảng. Các game này hầu như mình sưu tầm về để thỉnh thoảng tự chơi relax.