Câu đố

Nhưng câu đố hay đòi hỏi bạn phải nhanh trí, đây là cách bạn rèn luyện IQ mỗi ngày. Chúc bạn có nhiêu câu đố cho mình để đi đố mọi người nhé!