Học hành

Dũng có con đường học hành nghĩ lại thì không có gì để kể, cứ đi học rồi về rồi lại đi học, năm nào cũng lên lớp. Học cứ bình bình không giỏi môn nào nhưng dốt thì có môn Văn.

Giới thiệu

Liên kết

Evolis radar speed solution
Camera quan sát